Clipper Storm بارش برف را به انتهای نیویورک می آورد

Clipper Storm بارش برف را به انتهای نیویورک می آورد

گزارش ها حاکی از آن است که یک طوفان کلیپر از مرکز کانادا فرو ریخته و چهارشنبه ، 9 دسامبر برف را در سراسر نیویورک و نیوانگلند پخش کرد این ویدئو ، که توسط Tracie Marie در روز چهارشنبه ارسال شده است ، نشان دهنده جمع شدن برف در پن یان در استان نیویورک است. گزارش های هواشناسی گفته اند که پیش بینی می شود برف در بیشتر روز ادامه داشته باشد. اعتبار: Tracie Marie از طریق Storyful