45 کلمه تعیین می کند که توقف ترافیک برای رانندگان سیاه پوست چگونه است

یک مطالعه جدید از آکادمی ملی علوم صدها توقف ترافیک معمولی رانندگان سیاه پوست را بررسی کرد. آنها شامل تفتیش، دستبند زدن و/یا دستگیری می‌شدند و تقریباً سه برابر بیشتر احتمال دارد که با دستور پلیس شروع کنند، مانند «دستت را روی فرمان نگه دار». 45 کلمه اول — یا 30 ثانیه — از آنچه افسر می گوید تعیین می کند که چگونه توقف برای راننده انجام می شود.