15 لباس بتمن در فیلم ها از بدترین تا بهترین – اینمن

قصه فیلم جدید «بتمن» در سال دوم تبدیل شدن بروس وین به بتمن روایت میشود؛ پس او در این مدت هر شب لباسش را پوشیده و به جهت حل مشکلات جنگ کرده است. البته که حساس کشف نقطه ضعف سوپرمن و تأثیری که کریپتونایت بر روی او می گذارد، نصف قضیه حل شده بود. لباسی که منحصر به فرد نزاع حساس موجودات بیگانه طراحی شده بود تا بروس بتواند حیاتی کمک آن جلو حمله نیروهای متخاصم را به زمین بگیرد. این زره به بتمن همین مجال را داد تا در مقابل سوپرمن بایستد و نبرد ای جانانه تحویلش دهد. پیش از همین دیوید کراسمن به عنوان طراح صحنه در فیلم های 1917، John Carter و Solo: A Star wars story حاضر بوده و Indiana Jones 5 نیز از پروژههای در دست کار اوست. نکته آخرین این‌که هر بازی حیاتی نقاط قوت و ضعف می باشد و همین بازی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حساس نقاط قوت و ضعف می باشد و این چنین وجود ندارد که این بازی خالی از اختلال و اشکال باشد. یکجورهایی زیاده بر روی بود ولی به هر حال در کابوس و فضای خیالی بتمن می گذشت و کسی نمی تواند نقص‌ متعددی از آن بگیرد. در بتمن در مقابل سوپرمن لحظه ای وجود دارااست که در آن بروس وین طی کابوس یا چهره یی ذهنی از آتی ای محتمل، زمینی ویران را می بیند که ذیل سلطه سوپرمنی شرور و پلید گذاشته شده. حسی بود که به نظرم به بروس وین می خورد. ولی حقیقتا دارای سلیقه بدی طراحی شده بود و دارای دیدنش نمی دانستید چه واکنشی نشان دهید. ولی نقص‌ اصلیش حرکات گردن بود. این لباس جایگزین در فیلم بتمن و رابین که به لباس یخی معروف شده، برای وقتی بود که بروس، دیک و باربارا می خواستند اساسی مستر فریز پیکار نمایند و جلوی او را در دستیابی به اهدافش بگیرند. لباس آدام وست به جهت نسلی که آن سال ها به تماشای تلویزیون می نشستند تنها نمونه چهره ای بتمن بود و طرفدارانش یاد آن را به جهت همواره در تمدن عامه گرامی داشتند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان بیشتر در مورد تمام لباس های بتمن لطفا به مشاهده از وب سایت ما.