یک بازمانده از هولوکاست به تظاهرات اسرائیل می پیوندد

استر پاران، بازمانده 79 ساله هولوکاست، با ویلچر خود، با ویلچر از میان انبوه اسرائیلی‌هایی که در اعتراض به برنامه‌های دولت برای بازنگری سیستم قضایی این کشور از تل آویو راهپیمایی می‌کردند، عبور کرد. او می‌گوید که بیشتر از همه درباره آسیب‌پذیری دموکراسی می‌داند. ایزاین بلتری گزارش می دهد.