گروهبان پلیس بازنشسته اورگان برای ورود به سیستم نهایی احساسی اقدام می کند

گروهبان پلیس بازنشسته اورگان برای ورود به سیستم نهایی احساسی اقدام می کند

پلیس گفت ، سانریور ، اورگان ، گروهبان پلیس پی جی بیتی هنگام بازنشستگی در 8 دسامبر آخرین رادیو را ثبت کرد. پلیس گفت بیتی بازنشسته شد “پس از 25 سال خدمت و فداکاری به جامعه شگفت انگیز ما از Sunriver.” آنها این فیلم از پیام “پایان تماشای” او را منتشر کردند. در این ویدئو ، بیتی از همكارانش تشكر كرد “بخاطر داشتن پشت و حفظ امنیت كل زندگی حرفه ای ام.” بیتی افزود: “این یك جهنم سواری بود.” اعتبار: اداره پلیس Sunriver از طریق Storyful