کارگر باید برای رفع نیازهای سالمندان استرالیایی بیشتر تلاش می کرد

ایان هنشکه، وکیل ارشد ملی سالمندان، می گوید که حزب کارگر “باید کارهای بیشتری” در بودجه فدرال برای رفع نیازهای سالمندان در استرالیا انجام می داد. آقای هنشکه به اسکای نیوز استرالیا گفت: “آنها باید با این فراخوان کار بیشتری می کردند تا به مردم اجازه دهند بدون چنین جریمه ای در مورد مزایایشان کار کنند.” کار روز دوم – این سیستم باید تغییر کند.”