پیتر داتون: نیروی کار “قیمت ها را بالا می برد و اقتصاد را می کشد”.

رهبر اپوزیسیون پیتر داتون می گوید که مدیریت اقتصادی حزب کارگر خانواده های استرالیایی را بدتر می کند. آقای داتون در زمان پرسش گفت: «وقتی نوبت به مدیریت اقتصادی می‌رسد، حزب کارگر سرنخی ندارد. دولت دو بودجه ارائه کرده است و خانواده ها در نتیجه تصمیمات شما وضعیت بدتری دارند. نخست وزیر چه زمانی اعتراف خواهد کرد که اشتباه کرده است؟

مطلب پیشنهادی  عید پاک قدیمی ترین عید مسیحی شناخته شده است اما زمانی بحث برانگیز بود