پیتر داتون: نیروی کار “قیمت ها را بالا می برد و اقتصاد را می کشد”.

رهبر اپوزیسیون پیتر داتون می گوید که مدیریت اقتصادی حزب کارگر خانواده های استرالیایی را بدتر می کند. آقای داتون در زمان پرسش گفت: «وقتی نوبت به مدیریت اقتصادی می‌رسد، حزب کارگر سرنخی ندارد. دولت دو بودجه ارائه کرده است و خانواده ها در نتیجه تصمیمات شما وضعیت بدتری دارند. نخست وزیر چه زمانی اعتراف خواهد کرد که اشتباه کرده است؟