ویتمر، فرماندار میشیگان، صورت‌حساب‌های دقیق‌تری را برای نگهداری اسلحه امضا می‌کند

گرچن ویتمر، فرماندار میشیگان، قانونی را امضا کرد که الزامات ذخیره سازی ایمن را برای اسلحه گرم و بررسی پیشینه جهانی برای فروش اسلحه وضع می کند. این قانون بخشی از یک بسته ایمنی 11 لایحه ای گسترده است که در هفته های پس از تیراندازی در ایالت میشیگان دو ماه پیش ارائه شد. (13 آوریل) (ویدیوی AP: Mike Householder)