هوای هیوستون: عصر جمعه آفتابی و گرم در دهه 80

با هوای گرم پیش بینی شده و افزایش احتمال بارندگی در نیمه دوم آخر هفته وارد اولین آخر هفته ژوئن می شویم. روز شنبه باید زمان خشک زیادی برای طرح‌های استخری وجود داشته باشد که تنها بارندگی ایزوله پیش‌بینی می‌شود. هشدار کیفیت هوا تا عصر شنبه برای سطوح بالاتر ازن برقرار خواهد بود. ممکن است بخواهید برای روز یکشنبه با بارش باران و طوفان برنامه های داخلی داشته باشید …