نژادپرستی یک “مسئله واقعی” در ABC است

سوفی السورث، نویسنده رسانه ای استرالیایی، می گوید نژادپرستی برای ABC یک “مسئله واقعی” است زیرا کارمندان فعلی و سابق برای صحبت در مورد تجربیات خود در این شرکت می آیند. خانم السورث به کریس کنی، مجری اسکای نیوز گفت: “من نمی دانم در ABC چه خبر است… این نگاه خوبی برای ABC نیست و ما می دانیم که ABC همه آن جعبه های تنوع را دارد که باید آنها را علامت بزنند.” «آنها اکنون کارمندان سابق، کارمندان فعلی دارند که بیرون می آیند و می گویند نژادپرستی در آنجا یک مشکل است، این یک مسئله واقعی برای ABC است، بدیهی است که پس از وجود استن گرانت درد بسیار زیادی ایجاد کرده است و مطمئناً به این زودی ها از بین نخواهد رفت. ”