مک‌اینتاش: شهر سیدنی می‌تواند اعتصاب مدیریت زباله را با «ضربه‌ی قلم» حل کند

نیک مک‌اینتاش، دستیار وزیر ملی TWU ادعا می‌کند که شرکت مدیریت زباله Cleanaway قصد دارد به کارگران دفع زباله‌های ضروری سیدنی حمله کند. او به اسکای نیوز استرالیا گفت: «آنها نمی توانند اجازه دهند که این کار باقی بماند، و به همین دلیل است که چاره ای جز انجام این دور ششم اقدام صنعتی ندارند. آقای مک‌اینتاش گفت که شورای شهر سیدنی می‌تواند این مشکل را با «ضربه‌ی قلم» حل کند. آنها تا کنون از ملاقات با هر یک از این کارگران یا نمایندگان آنها خودداری کرده اند. آنها فقط با شرکت ملاقات کرده اند – این به اندازه کافی خوب نیست.