معترضان ادعا می کنند که هوای لندن در مبارزه با طرح های اولز “به هیچ وجه سمی نیست”.

صدها معترض در یک نمایش نمایشی علیه گسترش منطقه بسیار کم انتشار (اولز) بر روی پل لندن پایین آمدند. صدیق خان، شهردار کارگری، قصد دارد منطقه بسیار کم انتشار پایتخت را گسترش دهد تا کل خارج از لندن را پوشش دهد. ماه گذشته، یک قاضی دادگاه عالی تصمیم گرفت که پنج شورای تحت رهبری محافظه‌کاران می‌توانند این طرح را به چالش بکشند.