مدیر عامل لیگ راگبی NSW: ایالت منشاء “بزرگترین رویداد در ورزش استرالیا” خواهد بود

دیوید ترودن، مدیرعامل لیگ راگبی NSW می گوید که ایالت مبدأ آینده قرار است “بزرگترین رویداد” در ورزش استرالیا در سال جاری باشد. او به اسکای نیوز استرالیا گفت: «فرصت برای بردن سومین بازی از یک سری سه بازی به سایر مکان‌های لیگ غیر سنتی راگبی، به نظر من یک فرصت عالی برای بازی ما است.» “این تصور که ما می توانیم عشق بازی را گسترش دهیم و عشق خود را به بازی به سایر پایتخت های استرالیا ببریم، یک تصور عالی است.”