فرماندار هابز لایحه ممنوعیت رادار عکس را وتو کرد

کیتی هابز، فرماندار آریزونا، تعدادی از لایحه های تصویب شده توسط مجلس ایالتی در 26 مه را وتو کرد و یکی از آنها لایحه ای بود که رادار عکس را ممنوع می کرد. فرماندار هابز در نامه ای وتو گفت که این لایحه “ابزار مهمی برای اجرای قانون که امکان تخصیص کارآمدتر منابع محدود پلیس را فراهم می کند” را حذف می کند.