عید پاک قدیمی ترین عید مسیحی شناخته شده است اما زمانی بحث برانگیز بود

از تغییرات کلیسا که با نیلوفرهای تزئین شده، تا ایماندارانی که در یکشنبه به بهترین شکل لباس می پوشند، سنت های دیرینه قبل از هر عکسی از مسیحیان که رستاخیز عیسی را جشن می گیرند، وجود دارد. الکس وستون، همکار برنامه در خانه جیمز جی جیل می گوید: «عید پاک در واقع قدیمی ترین تعطیلات مسیحی است. “این اولین موردی است که ما در مورد مسیحیان داریم که به طور خاص به عنوان تعطیلات جشن می گیرند.