طراحی هتل 5 ستاره در ایران-شرکت مهندسین مشاور ستاوند پاژ- طراحی داخلی هتل

میله ها و دست آویزها بایستی به دیوارهای حمام ها و سرویس بهداشتی ها زده شود. خوب تر می باشد فضای دستشویی از حمام انقطاع باشد ، ولی در صورت عدم این قابلیت و امکان باید خدمت های این دو فضا اصلی مسافت مناسب از یکدیگر تعبیه پروپوزال طراحی هتل 5 ستاره شوند . در رخ خواهش مهمان خدماتی از قبیل نظافت خودرو را می توان ارائه داد. درجایی که باغچه و فضای سبز وجود داراست بایستی توجه یگانه به چشم انداز و محل عبور افراد در بین باغچهها بشود و همینطور وسایل قابل قبولی از قبیل نیمکت به جهت نشستن و اشیا تزئینی در فضای سبز نهاده شود. کیفیت استانداردهای اضطراری برای هتلهای پنج ستاره از نظر میزان مرغوب بودن خدمات وتوجه و آسایش میهمان بالاتر خواهد بود و همینطور تسهیلات آیتم نیاز مشتریان هم از میزان مرغوب بودن بهتری برخوردار خواهد بود. در حمامی که در اتاق خواب های مجلل ساخته اید دوش های آبشاری، وان های بزرگ، اثاثیه بهداشتی و آرایشی و همچنین فضای دوچندان در حیث بگیرید. معیارها یا استانداردهای خاصی وجود دارااست که هتل بایستی آنها را بدست آورد تا به آن ها یک ستاره مختص برسد. ارتباط دربین انسان ها و رفت و آمد دربین آبادیها و شهرهای مملکت، از دیرباز آیتم دقت حکومتها بوده و همین دستور سبب ساز شده تا دولتها به ایجاد جاده، پل و سد اقدام طراحی هتل 4 ستاره ورزند. متل حتی از حیث شکلی هم شباهت متعددی به کاروانسراهای کهن دارد.در کاروانسرا، اتاقهایی که در اختیار مسافر قرار می گرفت دور تا دور محوطه یا این که حیاطی ساخته می شد که چهاپایان مسافر کش یا بارکش مراقبت یا این که تیمار می شدند. هر یک از کارکنان باید به وظیفه ای که انجام می دهد آشنا بوده و آموزشهای اضطراری را در باره آن چشم باشد. در هتلهای ۴ و ۵ ستاره هر نوع ساختمان جانبی مییابد به وسیله راه مخصوص و یا سایبان به ساختمان دارای دارای ارتباط می گردد و یا در صورتی که به دلیل وسعت محوطه ، فاصله ساختمان جانبی از ساختمان اهمیت دوچندان هست ، وسیله ایاب و ذهاب به آن وجود دارد. در فرودگاهها و روستاهای نزدیک فرودگاههای اروپاف برای مسافران ترانزیت که بایستی روزگار طولانی در میان دو پرواز یا دو قطار را بگذرانند، هتلهایی حیاتی سرویس ها محدودتر، به شکل ساعتی در اختیار مسافر قرار می دهند. ما در قسمت های بالا در خصوص نکات طراحی هتل اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دادیم.