صدها هزار نفر در اسرائیل برای هفدهمین هفته تظاهرات تجمع کردند

صدها هزار نفر در تل آویو، اسرائیل، برای هفدهمین هفته متوالی تظاهرات اعتراضی علیه طرح اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت تجمع کردند. معترضان بیش از چهار ماه است که علیه لایحه ای که به دولت اختیار انتصاب قضات می دهد، تجمع کرده اند. تجمعات دیگر در حدود 150 نقطه در سراسر کشور برگزار شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اصلاحات بسیار بحث برانگیز را در ماه گذشته متوقف کرد تا در مورد این قانون با مخالفان مذاکره کند.