سیاست دفتر – آیا پس از پیروزی جو بایدن ، دونالد ترامپ انتقال را از بین خواهد برد؟ | ایالات متحده