سکوت کمیسر پلیس حکایت از ماجرای پنهان کاری کلر نولند داشت

لوک گرانت، مجری رادیو 2 گیگابایت و 4 BC، می گوید که سکوت کارن وب، کمیسر پلیس NSW زمانی که کلر نولند 95 ساله فقید توسط یک افسر پلیس کوما مورد آزار و اذیت قرار گرفت، “گفتگو” بود. آقای گرانت به پتا کردلین، مجری اسکای نیوز استرالیا گفت: “او در یک مقطع اعتراف کرد که این فیلم را ندیده است – و افرادی هستند که فکر می کنند اگر او قضاوت کند، احتمالاً چیز خوبی است.”