سود پرک چیست؟

از این ماده را به عامل قدرت جذب بالایی که دارد نمیتوان به رخ عادی به هر نقطه ای که بخواهید منتقل فرمایید و می بایستی در بسته بندیهای مخصوصی همین فعالیت را انجام دهید؛ چون سود پرک می تواند رطوبت هوا را نیز جذب قیمت سود پرک 98 درصد خویش کند. سود پرک رطوبت هوا را به مهربانی و به شتاب به خود جذب می نماید . از رطوبت هوا بدور نگه داشته شود. همینطور در زمانه حفظ می بایست در محلی به بدور از مواد اکسید کننده نظیر اسید ها انبار گردد. حضور سود پرک در تولید برگه می تواند به سفیدی و شفافیت ورقه بسیار یاری نماید . این به حل شدن اکثر مواد اجباری در چوب امداد می کند و سلولز نسبتاً خالصی را ایجاد می نماید که اساس برگه را تشکیل می دهد. سود پرک در دمای مساوی ۱۳۹۰ سکو سانتی گراد به نقطه ذوب خویش میرسد و می اقتدار از همین ویژگی برای امور متعدد استفاده کرد . در ادامه به بررسی کاربرد و استفاده­های سود پرک در صنعت های گوناگون می­پردازیم. محصولات شوینده و ضد عفونی کننده : سود کاستیک برای ساخت صابون و مواد شوینده متفاوت حساس کاربردهای متفاوت خانگی و صنعتی مورد به کار گیری قرار می گیرد. بها کاستیک سودا به مقدار عرضه و تقاضا، مدل بسته بندی، درصد خلوص، مقدار و شرکت ساخت کننده آن بستگی دارد. سایر کاربردهای سود پرک عبارتند از: تولید محصولات فعال سطحی (سورفکتانتها)، صابون و سپید کننده ها. آلومینا به جهت ساخت آلومینیوم و اشکال محصولات از پاراگراف فویل ، قوطی ، ظروف آشپزخانه ، ظرف آبجو و قطعات هواپیما به کارگیری می شود. ۲- در حفاری چاه های نفت می اقتدار از سود پرک به جهت سولفور زدایی به کار گیری کرد .