سفر شرکت های بزرگ جهانی برای به دست آوردن مجدد شتاب تلاش می کند

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌های هواپیما و قیمت اتاق‌ها باعث می‌شود شرکت‌ها در پی همه‌گیری کووید-۱۹ سفرهای شرکتی خود را بیش از هر زمان دیگری کاهش دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که این هزینه‌ها تنها عوامل کاهش‌دهنده بهبود سفرهای تجاری نیستند، که به طور قابل‌توجهی از تجدید حیات سفرهای تفریحی عقب‌تر است، که نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌ها و تغییرات بالقوه بلندمدت در چشم‌انداز سفر شرکتی است.