سبزها از درون بر سر اتهامات ترنس هراسی وارد یک “دعوای نسلی” می شوند

جیمز مورو، مجری اسکای نیوز، می گوید که اتهامات ترنس هراسی در داخل سبزها نشان دهنده “دعوای نسلی” بین جناح های داخل حزب است. آقای مورو به پتا کردلین، مجری اسکای نیوز گفت: «برای افرادی که در سمت راست سیاست هستند، این باید یک چرخش فوق العاده خوشمزه باشد. «این واقعاً دیگر یک موضوع چپ-راست نیست، تقریباً در مورد یک مبارزه نسلی در سیاست بین افراد مدرسه قدیمی در سبزها، در حزب کارگر … در مقابل این شورش جدید، نوعی، مردمی است که به دلایل مختلف سیاسی می‌خواهند حقایق اساسی زیست شناسی را تضعیف می کند.