ساعات اداری “توهین آمیز” لیدیا تورپ نشان می دهد که به نظر نمی رسد “خیلی سخت” کار کند.

نیکول فلینت، نماینده سابق لیبرال، می گوید سناتور لیدیا تورپ که حداقل ساعت کار می کند نشان می دهد که به نظر نمی رسد “خیلی سخت” کار کند زیرا زمان در دسترس بودن او “توهین آمیز” است. او به دلایل مختلفی سزاوار این است که موقعیت خود را در سنا از دست بدهد، مهمتر از همه، به نظر می رسد که او خیلی سخت کار نمی کند، خدایا، وقتی شما یک صندلی حاشیه ای هستید، هفت روز در هفته و تقریباً خانم فلینت به پتا کردلین مجری اسکای نیوز گفت 24 ساعت در روز. “اینگونه است که شما به جامعه خود خدمت می کنید، این نوع ساعت ها کاملاً رک و پوست کنده … توهین آمیز است.”