روش های تشخیص مهره مار هندی اصل

اصل تست آجیل مار را بررسی کنید
روش این بود که فروشنده در حال حاضر تشخیص مهره مار هندی اصل با نانوا موافقت کرده بود و به این نانوایی با خریدار رفت . نانوا فریاد زد به محض این که او را دیدم فروشنده که مهره مار حال, ” هر کس که مهره مار خود را, از اینجا دریافت کنید.

و این به خریدار این فرصت را داد تا با اطمینان خرید خود را انجام دهد. این آزمایش با مهره های مار کاملا شکسته شده است ، زیرا نمی توان از مهره های مار و مغناطیس آن به صورت منطقی یا علمی انتظار داشت.

آزمایش با مهره مار در نانوایی

شده اند وجود دارد بسیاری از موارد مشابه در این زمینه. مهره مار هندی اصل در یکی از این مورد است که یکی از خریداران از سایت ما پیدا کردن آن روایت مجدد به این صورت است که یک فرد مهره مار است و نه در خدمت به ارائه آن فروشنده در نانوایی در محل زندگی خود قادر به بررسی مهره مار در نانوایی به آن اتفاق می افتد.

سپس مشتری می رود به نانوایی دیگر برای اعتماد به نفس بیشتر و هیچ اتفاقی نمی افتد, و به طور مشابه چک چند نانوایی, اما آن را کاملا بی فایده بود. تشخیص مهره مار هندی اصل دوباره به اولی نانوایی که فروشنده مراجعه کننده به تنهایی می رود اما هیچ چیز اتفاق می افتد و بعد از آن متوجه می شود که فروشنده با نانوا که پسر عموی شد و هماهنگی های مورد نیاز به منظور ایجاد شد که برای گرفتن مار مهره به فروش برساند.

بنابراین ، ما نتیجه می گیریم که این آزمون ها و آزمون هایی که کاملا مبهم هستند ، ریشه و منطق کافی برای درک اصالت مهره های مار ندارند. و ما باید مهره مار هندی اصل در نظر بگیریم که با عقل منطقی تر و چشم انداز باز ، ما باید مهره های مار را تشخیص دهیم.

آیا این یک مار, مهره, راه رفتن دقیق؟

برخی از فروشندگان همراه با این ترفند که مهره مار هندی اصل حرکت کالاهای خود را برای فروش و تحویل به مشتریان خود قول می دهم که اگر مهره ها بر روی زمین هستند و با فاصله از زمان آنها شروع خواهد شد در حال حرکت به دور از شما. آیا شما فکر می کنم این درست است? (اگر این اتفاق نمی افتد!)!! جادویی که نیست…!!!)

پاسخ: آنها با قاطعیت اعلام کرد که این نام منطقی نیست و مناسب نیست با این عقل انسان است که این اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه سنگ مهره مار هندی اصل یک موجود زنده است که می تواند حرکت کند.

برخی از افراد مورد آزمایش می گویند که آنها در حال انجام یک آزمایش و انجام هر گونه واکنش و پس از تماس با فروشنده آنها چنین پاسخ که توپ داخل ظرف حاوی سرکه شروع به حرکت می کند.