رئیس ADF برای از بین بردن مدال های جانبازان جنگ حرکت می کند

مارتین همیلتون اسمیت، رئیس ASASA می‌گوید بدون جلسه دادگاه، مدال‌های جنگی هیچ سرباز کهنه‌کاری نباید از او گرفته شود. بحث این است که ممکن است برخی افراد در زمانی که باید اسیر می شدند کشته می شدند. آقای همیلتون اسمیت به پل موری مجری اسکای نیوز گفت. تا آن زمان ما نباید مدال‌های کسی را بگیریم.