دو سال تعلیق دستمزد برای سیاستمداران و بوروکرات‌های NSW

دستمزد برخی از پردرآمدترین سیاستمداران و بوروکرات های نیو ساوت ولز مسدود می شود که می تواند تا 250 میلیون دلار برای مالیات دهندگان صرفه جویی کند. دولت مینز به وعده قبل از انتخابات خود مبنی بر تصویب قانونی برای مسدود کردن دستمزدها برای سیاستمدارانی که بیش از 172000 دلار در سال حقوق پایه دارند عمل کرده است که از ژوئیه سال جاری اجرایی خواهد شد. پول ذخیره شده صرف افزایش حقوق کارگران خط مقدم – مانند امدادگران، پرستاران و معلمان می شود.