دنیل اندروز یک “استاد” در “گاز نور” رسانه ها است

سوفی الزورث، نویسنده رسانه ای استرالیایی، می گوید، دانیل اندروز، نخست وزیر ویکتوریا، رسانه ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در «دویدن» و تعطیل کردن کنفرانس های مطبوعاتی استاد است. خانم السورث به اندرو بولت، مجری اسکای نیوز استرالیا گفت: «آنچه که او در انجام اندرو بسیار باهوش است، رسانه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. او در این کار استاد است، او استاد کنفرانس مطبوعاتی است… جای تعجب است که دنیل اندروز از همه این چیزها خلاص شود، هیچ چیز به او نمی چسبد و با توجه به اینکه اپوزیسیون لیبرال چقدر رقت انگیز هستند، نمی توانم به این زودی تغییری ببینم. ”