دریچه دیافراگم چیست و چه کاری انجام میدهد؟

و به طور کلی هنگامی که مقدار جریان هوا اهمیت افت فشار اندک و ارتفاع پرتاب بلند مورد نیاز باشد، از دریچه توزیع و انتقال هوا استعمال می شود. به ابلاغ ساده تر، مدیریت حجم هوای پیشرانه که به رخ متداوم در اکنون مکش میباشد، مسئولیت اساسی این قطعه است و همین هوا توسط دریچه گاز دستکاری شده و در نهایت به موتور میرسد. در این مدل دریچه ها، شیر پروانه ای با داشتن مکانیزم متصل شده به سیستم رئیس موتور و همینطور ECU خودرو، حساس ارسال سیگنال هایی به سیستم مدیر موتور، فرمان تغییر‌و تحول زاویه و به حرکت درآمدن دریچه گاز را میدهد. همین دریچه را روزنه ی دو لتی هم می نامند زیرا از ۲ لت قدامی و خلفی تشکیل شده است. مثل دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به حلقه فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده دریچه سقفی است. همانطور که از نامش پیداست از ۳ لَت (cusp) قدامی، سپتال و خلفی تشکیل شده و قاعده ی هر لت به یک حلقه فیبروزی که حفره قلبی راست را می پوشاند، متصل شده است. از دیگر فعـالیت های همین گروه که آن را به یک آژانس تـبلیغاتی دارای تبدیل مینـماید، برگـزاری همایش های تخصصی و مراسمهای مختص بر شالوده گونه فعالیت و خواهش خریدار میباشد. همین قطعه در دو مدل مکانیکی و الکترونیکی، بسته به نوع و دسته اتومبیل شما قابل تهیه و تنظیم میباشد. همین امر سبب ساز بسته شدن دریچه می شود. همین روزنه ها به زمان شروع انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و اولین صدای قلبی را تولید می کنند. یک روزنه وجود داراست – یک قسمت کلیدی دیافراگم که اکثر از هر موارد دیگر دیگر عکاس های تازه کار را گیج می کند. روزنه های میترال و سه لتی به وسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می قیمت دریچه مشاهده سقفی شوند. تقریبا هیچ راهی برای پرهیز از شلی روزنه میترال وجود ندارد اما اگر شما مبتلا به نارسایی روزنه میترال می باشید بایستی مورد ها زیر را حتما رعایت کنید.