دریفوس: دولت آلبانی متعهد شد که «اعتماد» به رهبری استرالیا را بازگرداند

مارک دریفوس، دادستان کل آلبان، می گوید که دولت آلبانی، قبل از انتخابات 2022، متعهد شد که اگر مردم استرالیا “افتخار” اداره کشور را به آنها بدهند، حزب کارگر راهی برای جبران اعتماد آنها پیدا خواهد کرد. آقای دریفوس گفت: «دولت آلبانی-کارگر متعهد شد که اگر مردم استرالیا افتخار اداره این کشور را به ما بدهند، ما اعتماد آنها را با بازگرداندن صداقت، صداقت و پاسخگویی به دولت جبران خواهیم کرد.»