خریداران با افزایش 45 درصدی قیمت ملک بریزبن از زمان پیش از همه‌گیری مواجه هستند

بر اساس آخرین گزارش PropTrack Property، بازار مسکن بریزبن برای پنجمین ماه متوالی شاهد افزایش 0.3 درصدی در ماه مه بوده است. خریدارانی که به دنبال خرید خانه در بریزبن هستند می توانند انتظار داشته باشند که به طور متوسط ​​810000 دلار بپردازند، در حالی که قیمت یک واحد کمتر از 540000 دلار است. این قیمت ها 45 درصد بیشتر از قیمت های ثبت شده قبل از همه گیری در مارس 2020 است.