تعداد استرالیایی‌های چینی که معتقدند استرالیا مکان خوبی برای زندگی در همه زمان‌ها است

به گفته دکتر جنیفر هسو، پژوهشگر موسسه Lowy، یک نظرسنجی اخیر نشان می دهد که 92 درصد از استرالیایی های چینی فکر می کنند استرالیا مکان خوبی برای زندگی است، که در تمام زمان ها بسیار بالا است. خانم هسو به اسکای نیوز استرالیا گفت: حس تعلق و اعتماد آنها به استرالیا در سال گذشته افزایش یافته است. “مثبت نسبت به استرالیا افزایش یافته است.”