تحقیقات نژادپرستی AFL هاثورن به پایان رسید

AFL تحقیقات خود را در مورد اتهامات تاریخی نژادپرستی در باشگاه فوتبال هاثورن بدون هیچ یافته منفی علیه آلستر کلارکسون، کریس فاگان یا جیسون برت به پایان رسانده است. سازمان ورزش به این نتیجه رسید که دیگر نمی توان علیه AFL اقدام قانونی کرد. این شش شاکی همچنان می‌توانند علیه کلارکسون، فاگان و برت اقدام قانونی کنند، علی‌رغم اینکه قطعنامه هیچ یافته‌های منفی علیه آنها نشان نمی‌دهد.