برج خنک کننده – خبرگزاری مهر

تعیین گونه و سایز بای پس از گزاره اصولی میباشد که بایستی به وسیله کارشناس برج خنک کننده طراحی شود ، می توان جهت در اختیار گرفتن اتوماتیک از سنسور دما و شیر برقی به کار گیری نمود. البته باید اعتنا نمود که در بخشها متعدد عملکرد برجهای خنک کننده نیز متعدد خواهد بود. ولی مسئله کاهش فشار به سفره های آب زیرزمینی نیز موضوعی فراوان جدی است. در برج های خنک کن گرد از سیستم کمتر دور تسمه و مبلغی استعمال می گردد که این امر باعث ارتقا لرزش سیستم و اتلاف راندمان می شود ، ضمن اینـکه کارکرد تسـمه ها در معرض بخـار آب و نور آفتاب باعث استحلاک سریع تسـمه ها شده و سـیستم نیازمند بده بستان متـوالی تسمه به عنـوان قـطعه مصرفی میباشد. همین فرمان موجب میگردد تا مصرف انرژی تا اندازۀ قابل توجهی کمتر یابد. اصلی توجه به کارایی تولیدکنندگان و سازندگان برج خنک کننده هم اکنون همت همگی شرکت های سازنده بر این بوده هست تا بها های خویش را حیاتی کمترین ضریب تغییرات اعلام نمایند. برج های خنک کن مکعبی ایجاد همین شرکت به گونهای طراحی شده که اهمیت کمترین مقدار سوراخ کاری بوده وکمترین مقدار فشار برروی پیچ و مهره های موجود وارد میشود. در برج های خنک کن مکعبی مهم اعتنا به وجود قطره گیر مقدار پرتاب آب به بیرون به کمترین میزان خویش میرسد . در برج های خنک کن گرد حساس دقت به عدم استـفاده از قطره گیر در اکثر تولیدات ، پرتاب آب از قسمت حرفه به مقدار قابل توجهی اتلاف آب فن محوری برج خنک کننده وجود دارد. همین عدد بیانگر میزان گرمایی میباشد که همین دستگاه در واحد دوران از آب اخذ می کند. برج خنک کننده مدار بسته: همین دستگاه کولینگ تاور مجهز به کوئل میباشد، آب گرم وارد کوئل می شود و با هوا تماس مستقیم ندارد، به طور همزمان در مداری قطع آب به روی کوئل ها پاشیده شده و هم زمان هوا داخل دستگاه جریان پیدا میکند. رخ طراحی این دسته برج موجب میشود که ۳۰% بازدهی خنک سازی این دستگاه کلیدی مکش طبیعی متقابل آب و هوا شکل پذیرد. گرمای محسوس در همین پروسه صفر می باشد و تبخیری در جریان اهمیت سیال شکل نمی پذیرد. اما باید گفت که یک عدد از اهمیت ترین تجهیزات درون کولینگ تاوریست که در بخش ها سردسیر کارگزاشتن می شود. همینطور در برج های خنک کن مکعبی، از سیستم نازلهای ضد رسوب مربع پاش Dek Spray (براساس طرح Brentwood آمریکا) به کارگیری می‌شود که یک سیستم ثابت بوده و به بهترین شرایط ممکن آب بر بر روی پکینگها توزیع میگردد . 3. به جهت محافظت برج خنک کننده در زمستان مقدار دبی آب در برج خنک کننده کمتر ندهید و همیشه در محدوده نرمال به روی پکینگ ها توزیع شود. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با فن 7*7 وب سایت خود باشید.