ای ای تایمز بازبینی شده در 30 آوریل 2022

این دانشکده همچنین در 30 دانشکده برتر علوم کامپیوتر دارای بهترین بازده سرمایه گذاری (ROI) در ایالات متحده در سکو 24 قرار گرفت. بعضی از سایت های عالی به جهت یافتن خبر‌ها در مورد فناوری جدید، وبسایت Popular Science و همینطور Popular Mechanics هستند. Subreddit به خبرها و بحث‌های مربوط به ساخت و استعمال از فناوری و مسائل پیرامون آن اختصاص دارد. رسانه های خبری از فناوری به جهت پخش زنده رویدادهای فرود ماه استعمال کردند. اکنون، همانطور که روش های جدیدتر ارتباط رایج خیس می شوند، قوانین ارتباطی باید به به عبارتی سرعتی که فناوری تطبیق داده شود. برادوی، هایمارکت و بلک فریرز در محوطه شهر قرار دارند، در حالی که محوطه‌های مور پارک و گیاه‌شناسی امکانات تخصصی را حساس سازمان‌های صنعتی اطراف مخلوط می‌کنند. برج UTS هسته بهشت شهر است که در مقابل برادوی قرار دارد. در سال 1989، دانش کده فناوری، سیدنی، قانون 1989 (NSW) UTS را اساسی جذب کالج آموزش پیشرفته Kuring-gai (KCAE) و موسسه تدریس فنی و معلمان بزرگسال (ITATE) دانش کده تدریس پیشرفته سیدنی تشکیل داد. این نشان دهنده ترکیب UTS در یک فردوس واحد واحد در CBD سیدنی است. فردوس شهری UTS در مرز جنوبی حوزه‌ تجاری مرکزی سیدنی، نزدیک به ایستگاه مرکزی و عرصه راه آهن واقع شده است. در سال 2022، آمار مرکز پذیرش دانش گاه ها (UAC) نشان اعطا کرد که برنامه لیسانس بازرگانی در UTS سومین عصر پرتقاضا در ایالت اساسی 949 درخواست کننده است که آن را به تیتر حق تقدم اول خود قرار دیتا اند. 82 در سرکوب ایالت تانگ جنوبی در سال 976، نیروهای دریایی اول سونگ در سال 975 در رودخانه یانگ تسه مهم آنها رویارویی کردند. نیروهای جنوب تانگ عملکرد کردند از شعله افکن ها در مقابل نیروی دریایی سونگ به کار گیری کنند، ولی به طور تصادفی به وسیله آتش خویش در هنگام وزش باد شدید در جهت آنها سوختند. در طول یک دهه، بها گوشی‌های هوشمند در حالا ارتقا بوده میباشد و بخش‌های قیمت زیر و متوسط ​​را رونق بخشیده است. در ده سال 1870، مکتب دانش گاه Workingman’s را تشکیل بخشید که بعداً بوسیله دولت NSW تصاحب شد و در سال 1882 دانشکده فنی سیدنی تشکیل شد. دانش گاه فناوری سیدنی (UTS) یک دانشگاه تحقیقاتی مدنی هست که در سیدنی، نیو ساوت ولز، استرالیا واقع شده است. در 8 اکتبر 1987 وضعیت کالج به NSWIT اعطا شد که به دنبال آن قانون 1987 دانشکده صنعتی کلیک کنید سیدنی تصویب شد. در 26 ژانویه 1988 به عنوان دانشکده فناوری سیدنی (UTS) مجدداً تشکیل شد، ملازم اهمیت ترکیب دانش کده طراحی کالج سابق سیدنی. در سال 1940، پارلمان نیو ساوت ولز قانونی را برای تأسیس موسسه فناوری ثبت کرد که در سال 1964 سبب به تأسیس مؤسسه فناوری نیو ساوت ولز (NSWIT) شد.