“او نقشه را از دست داد”: آنتونی آلبانیز در مراسم عروسی کایل سندیلندز شرکت کرد

مایکل کروگر، رئیس سابق حزب لیبرال ویکتوریا درباره حضور آنتونی آلبانیز در مراسم عروسی کایل سندیلندز گفت: “او نقشه را گم کرده است”. خانم کروگر به پل موری، مجری اسکای نیوز گفت: اینجاست که نخست وزیران دفتر خود را با سلبریتی اشتباه می گیرند. “آنها فکر می کنند به خاطر شخصیت جذاب خودشان به چیزهایی دعوت می شوند. طبق گزارش های مطبوعاتی، کایل به سختی آلبو را می شناسد.