انواع سقف متحرک و بررسی مزایای هر کدام

به امداد این سیستم در اختیار گرفتن بی نظری بر روی نور آفتاب، گرما و باد در یک محفظه خارجی خواهید داشت و میتوانید از پاسیو یا این که تراس خانه تان غایت استفاده را در کل سال داشته باشید. با دقت به حالت ساختاری سیستم میتوان تیرک های حمایتی جلویی را باطن بتن قرار بخشید یا به کف پاسیو پیچ کرد.اطراف و جلوی سقف اتوماتیک پارچه ای را می توان به یاری تجهیزاتی از قبیل درب های شیشه ای ریلی، تاشو ، پرده های عمودی، سقف های جانبی و یا به سادگی و حساس استفاده از پنلهای شیشه ای ثابت محفوظ کرد.تمام اینها حساس دقت به حالت شمالی ،جنوبی،شرقی، غربی و ساختمانی که سیستم به آن تکیه داراست و خویش به تیتر محافظ فعالیت مینماید به سیستم شما اضافه میشوند. اساس قیمت گذاری سقف های متحرک به‌این شکل میباشد که سقف های حیاتی متراژ کاهش از ۳۰ متر مربع بدلیل تحت بودن متراژشان فارغ از گونه و جنس پوشش , بصورت پروژه ای برآورد قیمت میشوند . 1) دوری از اشعه های مضر نور خورشید، و در عین اکنون می توانید اساسی باز کردن سقف متحرک مکان خود، حمام آفتاب هم بگیرید. سقف اتوماتیک پارچه ای در واحد های تکی کلیدی عرض حداکثر ۶٫۵ و ارتفاع حداکثر 10متری قابل پیشنهاد هست .برای به کار گیری در محیط های بزرگتر می توان اصلی جفت نمودن همین واحد ها به هر میزان و طرح دلخواه (مثل لچکی) دست یافت. گشوده و بسته شدن سقف های متحرک چطور است؟ پارچه ی PVC مقاوم در برابر پاره گی با اتصال به تیرک های آلومینیومی مقاوم، قابلیت و امکان مقاومت سقف را در هنگام گشوده بودن در برعلیه بادهایی کلیدی قدرت ۸ در مقیاس بیفورت فراهم میکند ( بادی که هیچ کس دوست ندارد در زمان وزیده شدن در مقابل آن بایستد) .حداقل شیب ۸ سکو آب باران را به سمت جلو وسیستم زه کشی روانه می‌کند و از آنجا نیز به کمک لوله ی جلویی ساکن در تیرک نگه دارای به سمت زمین یا فاضلاب ریخته خواهد شد. 8)سقف متحرک تبریز به شما این قابلیت را می دهد تا در کلیه ساعتها شبانه روز اهمیت دقت به سیستم LIGHTING از آن به کار گیری کنید. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس سقف متحرک سایه روشن وب وب سایت خود باشید.