“انتخاب بین گرم کردن و غذا خوردن”: مخالفان نگرانی هایی را در مورد هزینه زندگی ایجاد می کنند

سوزان لی، معاون رهبر اپوزیسیون، می‌گوید که نمی‌خواهد «استرالیایی‌ها بین گرم کردن و غذا خوردن» در زمستان امسال انتخاب کنند، زیرا مخالفان نگرانی‌هایی را درباره هزینه زندگی ایجاد می‌کنند. خانم لی گفت: “هزینه زندگی یک بحران است… و برای بسیاری از نگرانی های زیادی است… ما برای آن مشاغل اینجا هستیم و رنجی را که آنها تجربه می کنند را درک می کنیم.” وقتی نوبت به قیمت برق می‌رسد، همه متوجه شده‌اند که کاهش ۲۷۵ دلاری را که آنتونی آلبانیز به آنها وعده داده بود، دریافت نمی‌کنند؛ آنها می‌دانند که مدت‌هاست که از بین رفته است. که یک سال پیش ساخته بود.”