اصول تعمیر و نگهداری برج خنک کننده

جریان آب پس از گذر از لایههای پکینگ مدیا در دسته مکعبی از نصیب های زیرین لایه آخر سطح ها خنک کننده (پکینگ مدیا) در تشتک (Cooling Tower Basin ) جمع آوری برج خنک کننده کوره القایی می گردد. 2. پاشش آب منظم و ایجاد فضای خالی اندک (Void Space) بر روی سطح ها خنک کننده یا پکینگ برج خنک کن. 1. کاهش دمای آب تا نزدیکی دمای مرطوب محیط حساس آپروچ مضاعف اندک (low Approach). آن گاه از همین تراز هوا اهمیت افزایش رطوبت نسبی به موقعیت اشباع می رسد و از قسمت فن استک یا رشته دک (Fan Deck) بیرون می گردد . 4. افت فشار زیادی ساخت می کنند و قدرت ممصرفی موتور افزایش می یابد. از طرف دیگر، هوا از بخش لوور یا کرکرههای محل ورود هوا (Louver) به باطن برج خنک کننده مکعبی مکش می شود. اکثر خلل در به کار گیری پوشش های اپوکسی و استمرار تحت آن را می قدرت به عدم تطابق حرارتی دارای بتن مبنا ( این دستور در بخشها گرمسیر و سردسیر به خصوص در سازه های اهمیت بعد ها بالا از مهم بالایی برخوردار می باشد که منجر طبله شدن ، جداشدگی و یا شکاف تناول کردن پوشش می گردد ) ، عدم امکان تنفس بتن که نقش بالایی در اتحکام پوشش و استمرار بتن دارد، مربوط دانست . 1. در بخش ها گرم و خشک ازبازده پایینی برخوردار است. 1. از راندمان حرارتی بالاتری برخوردار هستند. 5. نسبت به جور جریان مخالف میزان رسوب پذیری و گرفتگی بالاتری دارند. 4. دارای عرض بیشتری نسبت به گونه جریان متقاطع دارند. راندمان حرارتی این سیستمها جریان مخالف عموما در مکان هایی مهم رطوبت نسبی پایین، فراتر از مدل جریان متقاطع یا کراس فلو برج خنک کننده ساری پویا می باشد. جور مکعبی با سیستم پاشش آب اثبات و سیستم هوادهی مکش القایی می باشد. به جهت کسب اطلاعات بخش اعظم در آیتم خدمت برج خنک کن می توانید مطلب موجود در این وب وب سایت را مطالعه کنید. امروزه نوع بتنی عمدتاً برجها به جهت صنایعی که کلیدی دبی آب بالایی هستند کاربرد دوچندان دارد. هم خوردگی خارجی و نیز خوردگی داخلی می تواند باعث تولید ایراداتی مثل عیوب قطعات و جداره شوند و بر عملکرد کل سیستم تأثیر بگذارند و به عامل حرکت در میان لوله ها و برج خنک کننده، که کلیدی اتصالات ضعیف هستند نقص‌ دیگری به وجود آورند به این معنی که سبب ساز نشتی شوند، بدین ترتیب سیستم های رنگ نامناسب که برای حفاظت به فعالیت رفته، سبب ایجاد خرابی در محفظه های گرم، مرطوب و غوطه ور می شود. تعمیرات برج خنک کننده شامل تیم اقداماتی جهت بازسازی ، پیدایش رسانی و بهسازی برج خنک کننده است، اقداماتی از جمله: ردوبدل قطعات مصرفی شامل پکینگ، تسمه، نازل، آب پخش کن، مرمت بدنه و از بین بردن نشتی کولینگ تاور، تعویض قطعات معیوب از گزاره پروانه یا الکتروموتور و یا این که ارتقاء کارایی دستگاه شامل کاهش مصرف آب یا کمتر مصرف انرژی.