اخبار هفته: وودی آلن دوستش را هنگام صرف غذا در رستوران شهر نیویورک از خفگی نجات داد

اندرو استاین در گفتگو با صفحه شش روز دوشنبه گزارش داد که مدیر سالن آنی وارد عمل شد و مانور Heimlich را زمانی که در ماه گذشته هنگام غذا خوردن در Caravaggio در Upper East Side شروع به “خفه کردن یک تکه گوشت خوک” کرد، انجام داد. من از گفتن آن خجالت می‌کشم، اما وودی در واقع زندگی من را نجات داد.» من معمولاً ماهی سفارش می‌دهم، اما این بار سراغ گوشت خوک رفتم و کمی بعد از شروع غذا خوردن، تکه‌ای از گوشت در گلویم فرو رفت و نفس کشیدن به سختی کشیده شد.»