“احتیاط زیادی” قبل از رای سقف بدهی

کریگ جیمز از CommSec می گوید که یک شبه قبل از رای گیری سقف بدهی ایالات متحده “احتیاط زیادی” وجود دارد. آقای جیمز به اسکای نیوز استرالیا گفت: «ما موضوع کوچکی در مورد قانون لایحه سقف بدهی در مجلس نمایندگان داریم. ما باید بدانیم که آیا این موضوع از طریق مجلس نمایندگان گذشته و در راه رسیدن به سنا است یا خیر. ارائه شده توسط CommSec