آیا دولت باید هوش مصنوعی را تنظیم کند؟

رهبران فناوری از سازمان های دولتی خواسته اند تا استفاده از فناوری در حال رشد هوش مصنوعی را تنظیم کنند. برخی با آغوش باز از این ایده استقبال می کنند، اما برخی دیگر در مورد ورود قانونگذاران تازه کار فناوری محتاط هستند. دکتر Muddu Sudhakar، مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی Aisera، به جیم در “The Final 5” می پیوندد تا توضیح دهد که به نظر او مقررات می تواند مفید باشد.