آلبانی ها «می دانند» که ما به جنگ تایوان نخواهیم رفت

به گفته جوزف سیراکوزا، پروفسور دانشگاه کرتین، نخست وزیر آنتونی آلبانیز «می داند» که ما بر سر تایوان با چین وارد جنگ نخواهیم شد. پروفسور سیراکوزا به اسکای نیوز استرالیا گفت: “تایوان ساخته شده است – ما می توانیم بر سر دریای چین جنوبی و آزادی کشتیرانی وارد جنگ شویم.” توافق بر سر تایوان این است که هیچ جنبش استقلالی وجود ندارد، یعنی هیچ سیاست خارجی مستقلی وجود ندارد – و توافق در مورد پکن این است که در حالی که این جریان در جریان است، دست خود را از آنها دور نگه دارند.