آب اکسیژنه|هیدروژن پر اکسید|پروکسید هیدروژن|خرید آب اکسیژنه

همین گرید را می توان از داروخانه به جهت تمیز کردن آسیب ها و ضد عفونی کردن اسباب خانه تهیه کرد. مخلوطی از آب اکسیژنه 3 % را در یک گالن آب تنظیم کنید. ادغام را به زیربغل خویش بمالید و آن را به مدت سی دقیقه بگذارید و بعد از آن آن را آبکشی کنید. مثال آن پودر پتاسیم پرمنگنات هست که در اثر واکنش حیاتی آب اکسیژنه از رنگ بنفش به صورتی تغییر و تحول می کند. هیدروژن پراکسید حساس وزن مولکولی مقداری است؛ به این ترتیب یک ماده اکسید کننده کارآمدتر از پرمنگنات پتاسیم یا این که دی کرومات است. همین ماده همینطور در مواردی می تواند کلیدی مخلوط شدن مهم مواد شیمیایی دیگر، رنگ آن ها را تغییر دیتا و یا این که به طور کلی از بین چیره شود و تخریب کند. به منظور جلوگیری از تجزیه، آن را در یک پیاله کدر محتوی محلول ضعیف اسیدی به بدور از گرما محافظت می کنند. هیدروژن پراکسید در طیف وسیعی از محصولات نظافتی و نگهداری های شخصی، از پاراگراف رنگ مو و سپید کننده ها، خمیر دندان و دهن شویه ها، پاک کننده های حمام و پاک کننده های لکه های لباس استفاده می شود. همین موردها شامل میکروب کشی، معالجه آسیب های بدبو (به باعث بوبر بودن آن)، و پاک کردن لکه های شراب قرمز‌رنگ و خون و قهوه می شود. همین پروسه به طوری انجام می شود که بر روی محلول آن پاره ای از اجسام تثبیت کننده مانند فسفریک اسید، بنزوئیک اسید، و اوره می افزایند. این مخلوط، نقطه جوشی برابر اساسی 114 جايگاه سانتیگراد داراست که از نقطه جوش آب اکسیژنه – برابر اهمیت 125/1 رتبه سانتیگراد – کمتر و از نقطه جوش آب، عمده است. آنزیم هایی در تن که از هیدروژن پراکسید استفاده می کنند، پراکسیداژ اسم دارند. 6. تماس چشمی : به کار گیری از عینک ایمنی یا این که نقاب حفاظ صورت. پلتفرم تخصصی خرید کردن و فروش مواد شیمیایی بیسموت، یک عدد از بهترین فروشگاه های آنلاین در راستا خرید کردن و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید کردن هیدروژن پراکسید اهل ایران یا این که آب اکسیژنه سوراخ پاشا می باشد. هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه)، مایع شیره نظیر و ناروانی (چسبنده تر و حساس ویسکوزیته فراتر آب اکسیژنه نمی تواندرنگ همه مواد را از میان میبرد از آب) است. همین مایع اکسید کنندهای حاذق است. این ادغام به علت تولید کلر آزاد دارای خواص ضدعفونی کننده می باشد. این مخلوط بی رنگ (ماده خالص و غلیظ آن آبی واضح است)، بی بو (ماده غلیظ آن بوی تندی دارد)، پاره ای اسیدی حساس مزه ای تلخ است. در شکل وجود لنز در دیده آن را بر دارید. هیدروژن لبریز اکسید به برهان بو بر بودن در معالجه جراحت های بد بو مورد استعمال قرار میگیرد.