Monthly Archives اکتبر 2021

بهترین دستگاه اکسیژن ساز کدام است؟

جنس فیلتر نوع 1 اسفنج متخلخل پلی اورتان می باشد و می توان آن را شست، جنس فیلتر نوع 2 از کاغذ فیلترهای HEPA می باشد. این روزها که تمام دنیا و مخصوصا کشور عزیزمان ایران هنوز درگیر پاندمیک کووید- ۱۹ هستیم، نیاز به خرید دستگاه اکسیژن ساز بیش از پیش احساس میشود. امروز به دلیل وجود بیماری کرونا نیاز بیماران کرونایی به کپسول اکسین ساز بسیار زیاد شده است مرکز نواوران نوین با اجاره دستگاه اکسیژن ساز شبانه روزی به بیماران کرونای این نیاز انها را در کمترین بازه زمانی برطرف کرده… ازاکسیژن کمکی برا...