Monthly Archives دسامبر 2020

Romain Grosjean ، خرابی ، تحقیقات ، به روزرسانی ها ، بیمارستان ، ویدئو

رومن گروسژان به طور معجزه آسایی نه تنها از یک سقوط وحشتناک گلوله آتشین در هنگام جایزه بزرگ بحرین جان سالم به در برد ، بلکه انتظار می رود روز چهارشنبه از بیمارستان مرخص شود.

این صحنه ها در حالی که طرفداران تماشا می کردند که چگونه Grosjean از شر شعله های آتش بیرون می آید ، جهان F1 را لرزاند.

مسابقات جهانی فرمول یک FIA 2020 FIA را از طریق KAYO تماشا کنید. هر تمرین ، جلسه مقدماتی و مسابقه به صورت زنده...