“یأس در هوا”: پوتین در پی حملات هواپیماهای بدون سرنشین به مسکو دچار “از دست دادن قابل توجهی از چهره” شد.

دو غیرنظامی روز جمعه در گلوله باران منطقه بلگورود روسیه در مرز با اوکراین کشته شدند، در حالی که کیف در شبانه روز برای ششمین روز متوالی مورد هدف حملات روسیه قرار گرفت. پایتخت اوکراین پس از آنکه در آغاز سال نسبتاً در امان بود، شاهد حملات هوایی تقریباً شبانه در ماه مه بوده است. حملات در منطقه بلگورود نیز تشدید شده است که اخیراً مورد هدف گلوله باران و تهاجمات مرزی قرار گرفته است. برای تحلیل بیشتر و دیدگاه عمیق تر در مورد مرحله جدیدی از تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین و حمله یک هفته ای به کیف، دلانو دسوزا از FRANCE 24 توسط پیتر زلمایف، مدیر ابتکار دموکراسی اوراسیا همراه شده است.