هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

ذوبشدگی پیستون : حرارت بالا ناشی از درزبندی نامناسب، تاخیر احتراق، حجم تزریق اشتباه و روزگار تزریق خطا موجب ذوبشدگی پیستون میشود. مزایا : مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا- انبساط کم- مقاوم در برابر سایش- قیمت ارزان. به استدلال شتاب بالا و مسافت نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا مجاور خویش دارا هستند باید دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت پیستون هوندا ایدهآل کار کنند. این پیستونها به جهت موتورهای کوچک و موتورسیکلتها به کار گیری شده و به دلیل ماهیت کارایی موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. این پیستون ها برای موتورهای ریز و موتورسیکلت ها به کار گیری شده و به استدلال ماهیت کارایی موتور های دو زمان ، در معرض بار های شدید مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند . به این عامل نحوه های ذیل را جهت خودداری از انبساط پیستون به فعالیت می برند. 2- درز بندی گوشه و کنار احتراق و پرهیز از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در کار موتور اختلال ایجاد نماید که حلقه ها وظیفه آب بندی و خودداری از این آیتم را بر عهده دارا هستند . در همین موتور ۸ سوپاپ هر پیستون اهمیت داشتن دو جای سوپاپ روی تاج از عکس العمل و خم شدن سوپاپ ها حین پاره شدن تسمه تایم پرهیز می کند. تاج پیستون : نصیب بالایی پیستون که رخ آن اثر گذاری مهمی بر شیوه احتراق سوخت دارد، تاج پیستون در سه رخ صاف، محدب و یا مقعر طراحیشده است. موتور ها بر شالوده طرز چیدمان به دو دسته خطی و V صورت تقسیم می شوند . موتورهای خطی رخ از تک سیلندر تا 5 سیلندر و موتورهای V صورت نیز شامل موتور های 5 ، 6 و 8 سیلندر میباشند . فرم همین شیارها اساسی دقت به فرم تاج و تعداد سوپاپهای هر سیلندر در موتور تغییر و تحول میکند. هنگامیکه تاج پیستون به رنگ خاکستری در امده میباشد نشان دهنده این می باشد که موتور داغ کرده می باشد . تاج پیستون می تواند به سه رخ صاف ، محدب و یا مقعر طراحی گردد . ساخت توان اکثر یا این که شتاب بخش اعظم ؟ از مهمترین قسمت های پیستون ، مرحله بالایی آن می باشد ، صورت مرحله بالای پیستون بر طرز احتراق ترکیب سوخت و هوا اثر می گذارد و درصورتیکه مرحله بالایی پیستون به لطف طراحی شود اختلاط ادغام سوخت و هوا بهتر شده و سبب ساز ایجاد توان بهینه می شود. وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و چنانچه دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال دوچندان سوپاپ مهم سطح رویی پیستون برخورد میکند و غیر از شکسته شدن خویش سوپاپ سبب جراحت دیدن پیستون نیز میشود. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از پیوستن ب عربی ، شما ممکن است می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.