صنعت سفر دریایی با سفر به هیچ کجا خود را دوباره اختراع می کند

صنعت سفر دریایی با سفر به هیچ کجا خود را دوباره اختراع می کند

اپراتورهای سفر دریایی به دنبال راه اندازی مجدد پس از تعطیلی همه گیر ، مسافران محتاط را با اقدامات ایمنی جدید و سفرهای رفت و برگشت که توقف ندارند ، جلب می کنند. فلیز سلیمان از WSJ از سنگاپور شروع به کار می کند تا دریابد که آیا سفر چهار روزه به هیچ کجا امن و سرگرم کننده است. عکس ها: جوئل هنگ برای وال استریت ژورنال

مطلب پیشنهادی  سوارکار اسب قهرمان مایکل رود در خانه های خود در Ipswich ، Doomben و Sunshine Coast شروع به بازگشت می کند