رینگ پیستون چیست ؟

حلقه به معنی رینگ هست و حلقه پیستون به مفهوم حلقههای پیستون است. محل قرارگیری آنان هم در شیارهای نزدیک به سر پیستون است. حلقه پیستون یا حلقه موتور بر حسب کاری که انجام می‌دهد و همینطور محل قرارگیری آن‌ها بر روی پیستون به دو نوع تقسیم میشوند. همین تراز صاف از نحوه ایجاد یک انحنا ریز بر بر روی رینگ موتور به وجود میآید که دارای چشم نیز چشم نمیشود. علاوه بر اتومبیل های اهمیت سیستم تایمینگ متغیر ، همین شیارها باعث می شوند وقتی که تسمه تایم پاره شود ( درباره تسمه تایم هم در بخش سیستم تایمینگ نگارش شده ) و زمان بندی سوپاپ به هم بخورد ، از برخورد سوپاپ به پیستون خودداری شده و از ساخت خسارات شدید جلوگیری کند. به این معنا که تکه هایی از بدنه پیستون آنقدر داغ شده اند که بصورت پولکهای نخ نما در آمده اند و درصورتیکه این موتور برای مدت طولانی آیتم به کارگیری قرار بگیرد احتمال دارد لکه های داغ بر آن ایجاد شدن و می تواند منجر ترک شدن قسمتی که بطرف خروج دود قرار دارااست شود و در نهایت به از کار افتادن موتور سبب ساز شود . این مشکل زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به درون محیط احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و رخنه تناول کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان دارااست منجر خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، چنانچه مایع نشت کرده ناچیز باشد به صورت یک لکه سیاه کوچک روی واشر سیلندر معلوم میشود. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال فراوان سوپاپ اساسی تراز رویی پیستون بازخورد میکند و منهای شکسته شدن خویش سوپاپ سبب ساز زخم دیدن پیستون نیز میشود. پیستون بیضی شکل هنگامی گرم شودبه شرایط دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی مقداری بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی رخ که برای خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 جايگاه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. زمانی راجع به خودروهای دیزلی حرف میکنیم، اکثری از کشندههایی که در کشور دارا هستند تردد می‌کنند و فعالیت حمل و نقل را برعهده دارند، در ایران ایجاد نشدهاند، اما پیستونش امروز وقتی رسیده به تعمیر و مکانیک گشوده میکند، پیش از این همین پیستون می بایست از خارج گشوده می‌شد و روی همین موتور تعمیری کارگزاشتن میشد، البته امروز خوشبختانه ما انواع کامیونها، اشکال بنز؛ بنز 10 تن، ولو، FH12، FH13، گونه های پیستونهای اینها را ما به تنوع بالا؛ دست کم از همین 74 مدل پیستونی که ما تولید میکنیم، دستکم 50 درصدش گونه های پیستون کامیونها و کشندهها هستند. همین پیستون ها که در موتورهای چهار زمانه استفاده می‌شوند بیشتر در خودروها کاربرد دارند. شما اگر این سه را نداشته باشید، داشتن یک چنین ماشینی هیچ خاصیتی به جهت شما نخواهد داشت، لذا پیستون ایران همه همین مطالبی را که عرض کردم، جمیعا دارد. مدام نیز محوری کامل میان پیستون، شافت، لوله سیلندر و درب سر سیلندر هیدرولیک وجود دارد. همین حلقه به امداد حلقه روغن در مرحله داخلی سیلندر قرار دیتا میشود. کار چسبندگی این رینگها به دیواره سیلندر در حقیقت به دلیل نیرویی می باشد که از انبساط رینگها و فشار احتراق در روزگار سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید. حلقه پیستون درحقیقت رینگها یا این که حلقههای فلزی هستند. همانطورکه روشن می باشد رینگ به مضمون‌ رینگ می باشد و حلقه پیستون به حلقههایی فلزی گفته می‌شود که روی پیستون قرار میگیرند. این عمل سبب ساز میگردد تا رینگ فشاری خواص دوری از نشت گاز را داشته باشد. این ایرادات سبب می شوند تا داده ها اشخاص نسبت به قطعات به عمل رفته در خودرو افزایش یابد. همین دستور اکثر وقت ها باعث کنکجاوی افراد و تشویق آنها به به دست آوردن داده ها درمورد این قطعات خواهد شد. این فرمان باعث میگردد تا حاشیه تیز آن حساس جداره تماس پیدا نکند. پیشتر گفته شد که این قطعه از آلیاژ چدن یا این که آلومینیوم ساخته میشود. عمل همین قطعه پرهیز از نشت گاز از کنار پیستون و کنترل روغن است. فعالیت حلقه پیستون متراکم، جلوگیری از نشت گاز از کنار پیستون در زمانه تراکم و اقتدار آن است. پس از خودرو کاری پیستون آن را مطابق روال خاصی گرم و سرد می کنند و به اصطلاح بر روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خاصیت مناسب را پیدا کند.پس از همین سطح بر روی اکثری از پیستون ها را اساسی لایه ظرافت از آب قلع یا مواد دیگر می پوشانند. پیشرانههای دو روزگار بهطور سنتی دارای ترکیب کردن روغن اهمیت بنزین روغنکاری می شوند که مطابق استانداردهای مدرن کابوسی برای تکثیر آلایندگی است و روغنکاری تماما زیانآور نامگذاری میشود؛ ولی پیشرانه پیستون متقابل Achates مانند پیشرانه ماشینهای مرسوم بهصورت جداگانه روغنکاری میشود، براین اساس مشکلی در این حوزه وجود ندارد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون تبریز خودرو بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی  لیست قیمت ردیاب خودرو و شخصی (سال 1400 و 2022)