دستگاه اکسیژن ساز خانگی چیست ؟

برای بهره بردن حداکثر از اکسیژن تراپی،بهتر می باشد از اثاثیه جانبی اکسیژن ساز مانند فیلتر، مرطوب ساز ،لوله ی اکسیژن و غیره استعمال کرد. نام همین دستگاه مانند کارکردش دوچندان امید بخش است. اکثری همین پرسش را مطرح می کنند که که چگونه می توان یک دستگاه اکسیژن ساز مناسب پیدا نماییم ؟ اکسیژن ساز با تجزیه گازهای ترکیبی موجود در هوا و غلظت اکسیژن موجود در هوای محیط. گونه های دستگاه اکسیژن ساز خانگی مهم ارزش فراوان مناسب جهت اجاره و ارسال به سراسر میهن موجود می باشد. مرکز خدمات پرستاری ارسطو به جهت بیمارانی که بضاعت خرید این دستگاه را بطور دایم ندارند اجاره اکسیژن ساز را توصیه می کند.این مرکز این اجاره اکسیژن ساز ۵ لیتری و ۱۰ لیتری را بصورت ماهانه و ۱۵ روزه اساسی قیمتی مطلوب ارائه می دهد. مقدار جریان خروجی توسط کاربر دارای استعمال از کلید تنظیمی که بر بر روی دستگاه قرار دارد، گزینش می شود، آن‌گاه به سمت خروجی دستگاه، ظرف مرطوب کننده و نازال اکسیژن جهت استعمال می رود و اکسیژن خالص حیاتی خلوص مناسب بالای 90 درصد را در اختیار اشخاص قرار می دهد. ۹- برای به کار گیری بهینه از لیوان مرطوب کننده اکسیژن ساز و مراقبت بهداشت می بایست آب استکان هر روز و یا این که دو روز یکبار به رخ تام بده بستان شود. نکته: به جهت به کار گیری بهینه از استکان مرطوب کننده اکسیژن ساز و محافظت بهداشت باید آب لیوان هر روز و یا این که دو روز یکبار به صورت تام بده بستان شود. در این مخزن ، فشار اکسیژن از شیوه تهیه و تنظیم کننده های فشار تهیه می شود و دوباره از یک فیلتر عبور می کند. ارسطو این مژده را به شما می دهد که در تمامی حوزه ها شرایط مریض را در لحاظ گرفته و اهمیت اعتنا به حالت روحی و کم عقل مریض و هزینه های سنگین درمان، هزینه خدمات ارسطو نسبت به رقبا مضاعف کاهش می باشد. دستگاه های اکسیژن ساز اساسی دستورالعمل های کتبی می باشند که زمان خرید به مشتریان دستگاه اکسیژن ساز جیبی ارائه می شود. تا گاز اکسیژن غنی شده را به جهت بیماران تامین کنند. بعد از آن اکسیژنی را حساس خلوص بالا به وسیله ی ماسک به بیماران انتقال می دهد.